Forex’te karşınıza çıkacak birçok terim vardır. Bu terimleri bilmeniz yatırımınızda önemli rol almaktadır.

Açık poziyon: İşlemin hala açık olduğunu ifade eder.
Alış fiyatı: Yatırımcının seçtiği enstrümanı satın alabileceği fiyattır. .
Arbitraj: Değer kazanan değerli ürünleri (tahvil,hisse senedi,döviz vb.) satın alma işlemine denir.
Arz: Satacağınız ürün için belirlediğiniz fiyattır. Düşündüğünüz fiyattan piyasaya sunarsınız.

Aracı kurum: İşlemleri piyasaya sunan kurumdur. Yatırımcılar için bu bir aracıdır.
Ayı piyasası (bearish Market): İsminden de aldığı üzere güçlü olduğunu tahmin edebilirsiniz. Finansal ürün satışlarının yüksek olduğu piyasadır.
Back-test: Uygulanan testin doğruluğunu tarihsel verilerle tekrardan test etme işlemidir.
Bant: Bir ürün fiyatının aynı saatte en yüksek ve en düşük seviyesi arasındaki orana denir.
Basit Faiz: yatırım süreci boyunca sadece ana paradan kazınılan faizdir. Kolay bir hesaplamadır.
Başlangıç teminatı: Forex’e başlarken gerekli olan teminattır.
Bas döviz: Pariteye yazılan iki para biriminden ilkidir. Baz döviz karşılığı 1 birim olarak kabul edilir.
Baz puan: Satışı yapılan ürünlerin en az ücretli olanıdır.
Bid: alış fiyatını ifade etmek için kullanılan birimdir.
Bileşik faiz: yapılan işten kazanılan faiz getirisinin anaparaya eklenmesi sonraki dönemlerde de bu faiz üzerinden hesaplanması işlemidir.
Boğa piyasası (Bullish Market): alışların yüksek olup fiyatların yükseldiği piyasalardır.
BOJ (Bank Of Japan): Japonya Merkez Bankası
Broker : Forex işlemleri sırasında aracı olan kurumlara verilen addır.
Bundesbank: Almanya Merkez Bankası
Buy Limit: Piyasaya göre daha alçak fiyatta yapılması istenen alışlardır.
Buy Stop: Piyasaya göre daha yüksek fiyatta yapılması istenen alışlardır.
Bütçe açığı: Ülke ekonomisinde önemli rol oynar. Gelir-gider dengesinde giderlerin gelirden fazla olması
durumudur.
Cable: ABD dolarına verilen takma isimdir resmi olarak kullanılmaz (GBPUSD) gibi.
Cad: Kanada dolarına denir.
Candlestick: Fiyat hareketliliklerinin tespit edildiği grafiktir.

Aracı kurum: işlemleri piyasaya sunan kurumdur. Yatırımcılar için bu bir aracıdır.
Ayı piyasası (bearish Market): isminden de aldığı üzere güçlü olduğunu tahmin edebilirsiniz. finansal ürün satışlarının yüksek olduğu piyasadır.
Back-test:uygulanan testin doğruluğunu tarihsel verilerle tekrardan test etme işlemdir.
Bant: bir ürün fiyatının aynı saatte en yüksek ve en düşük seviyesi arasındaki orana denir.
Basit faiz: yatırım süreci boyunca sadece ana paradan kazınılan faizdir. Kolay bir hesaplamadır.
Başlangıç teminatı: forex’e başlarken gerekli olan teminattır.
Bas döviz: pariteye yazılan iki para biriminden ilkidir. Baz döviz karşılığı 1 birim olarak kabul edilir.
Baz puan: satışı yapılan ürünlerin en az ücretli olanıdır.
Bid: alış fiyatını ifade etmek için kullanılan birimdir.
Bileşik faiz: yapılan işten kazanılan faiz getirisinin anaparaya eklenmesi sonraki dönemlerde de bu faiz
üzerinden hesaplanması işlemidir.
Boğa piyasası (Bullish Market): alışların yüksek olup fiyatların yükseldiği piyasalardır.
BOJ (Bank Of Japan): Japonya Merkez Bankası
Broker : forex işlemleri sırasında aracı olan kurumlara verilen addır.
Bundesbank: Almanya Merkez Bankası
Buy Limit: piyasaya göre daha alçak fiyatta yapılması istenen alışlardır.
Buy Stop: piyasaya göre daha yüksek fiyatta yapılması istenen alışlardır.
Bütçe açığı: ülke ekonomisinde önemli rol oynar. Gelir-gider dengesinde giderlerin gelirden fazla olması
durumudur.
Cable: ABD dolarına verilen takma isimdir resmi olarak kullanılmaz (GBPUSD) gibi.
Cad: kanada dolarına denir.
Candlestick: fiyat hareketliliklerinin tespit edildiği grafiktir.

Cari açık: ithal edilen ürün için ödenen miktarın ihraç edilen ürün gelirinden daha fazla olması durumudur. Yani
ithalatınız çok ihracatınız az ise cari açığınız olacaktır.
Carry Trade: iki para arasından hangisinin faiz getirisi düşükse onun üzerinden borçlanıp faiz getirisi yüksek
olana yatırma işlemidir.
Ciro: günlük ciro, aylık ciro gibi terimleri muhakkak duymuşsunuzdur. Belli zaman diliminde satılan toplam
fiyatlara ciro denir. Satılan miktar ile satış fiyatı çarpılıp toplanır.
Çapraz kur: genellikle ABD doları üzerinden ifade edilir. Bir ülkenin para birimi dışında iki para biriminin
oluşturduğu döviz çiftini ifade eder.
Çekirdek enflasyon: fiyat değişikliğinin analizini yapmak için kullanılan mevsimlik endekslerdir.
Dalgalı kur sistemi: ülkenin arz-talep ilişkisine göre değerlendirilen kur sistemi.
Dealer: piyasada kendi hesabına çalışan kurumlara denir.
Deflasyon: enflasyonun tam tersidir. Fiyat yüzdelerindeki düşüş anlamına gelir.
Demo hesap: forex’in yatırımcılarına kendilerini denemek test etmek amacıyla sunulan bir hesaptır. Forex’e
başlamadan önce kullanılması önerilir. Sık sık duyacağınız terimler arasındadır.
Egzotik pariter: yatırımcıların ilgi gösterdikleri paritelerdir.
Ekonomik gösterge: ülke ekonomisinde etkisi olan verilere verilen addır.
Enflasyon: ülkede genelindeki artıştır. Arz-talep ilişkisinin yüksek olmasından kaynaklanır.
Forex piyasası: büyük yatırım piyasasıdır. Emtialar, pariteler, hisse senetleri birçok yatırım aracı çeşitliliği vardır.
5 gün 24 saat hizmet vermektedir. En önemli özelliği kaldıraç ve çift yönlü işlem sağlamasıdır.
GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla): bir yıl içinde ülke yurttaşlarının ürettikleri mal ve hizmet değeridir.
GSYİH (Gayri Yurt İçi Hasıla): ülke içinde yaşayan herkesin ürettikleri mal ve hizmetlerin parasal değeri.
Kaldıraç: en çok kullanılan terimlerden biridir. Yatırım tutarının çok üstünde işlem yapılmasını sağlar.
Kısa pozisyon: çift yönlü işlem özelliği sayesinde kullanılan işleme verilen addır.
Komisyon: işlemler sırasında alınan ücretlerdir. lot üzerinden değerlendirilir. Forex’te komisyon
alınmamaktadır.